DZIAŁ WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO


Oferujemy usługi projektowe i doradcze z tej dziedziny dla większości branż przemysłu.

Naszym celem jest przyczynianie się do sukcesu producenta na rynku. Dobrze zaprojektowany produkt to dobry business, dlatego też projektowanie wzornicze uważamy za podstawowy środek do osiągnięcia powodzenia rynkowego.

Sprawą podstawową jest dostarczenie każdemu zamawiającemu odpowiedniego zespołu cech związanych z wyglądem, funkcjonalnością, ergonomią, ekonomią, techniką i technologią zawartymi w formie produktu.
Nasza oferta projektowa przedstawia się następująco:

  • projektowanie wzornicze we wszystkich fazach rozwoju produktu - od koncepcji do produktu finalnego, a także we wszystkich zakresach - od modernizacji, w tym także restylingu, do rozwoju nowego produktu (działań innowacyjnych),
  • prowadzenie nadzoru autorskiego nad dokumentacją konstrukcyjną i wdrożeniem do produkcji opracowanych projektów,
  • wykonywanie makiet, modeli i prototypów przy stosowaniu technik tradycyjnych i komputerowych, projektów własnych oraz innych projektantów,
  • opracowywanie materiałów wizualnych, promocyjno-informacyjnych dla projektowanych produktów, także przy zastosowaniu technik komputerowych,

Projekt wykonujemy zawsze w ścisłym powiązaniu z Zamawiającym, jego zapleczem marketingowym, techniczno-projektowym oraz realizacyjnym. Od wspólnego rozpoznania i zdefiniowania zadania projektowego zależy skala, zakres i głębokość przedsięwzięcia oraz czas i harmonogram usług.

W trakcie procesu projektowania korzystamy z oprogramowana RHINOCEROS i FLAMINGO.

uchwyt na napoje
uchwyt na napoje

| ABOUT THE COMPANY | DESIGN | PRODUCTION | CONTACT | gawinet