Projektowanie i produkcja form wtryskowych

Od projektu
do produktu

 

Proces

Dane wejściowe
i projekt 3D

Przedstawienie przez Klienta oczekiwań odnośnie wyrobu, jego funkcjonalności i designu.
Na podstawie wytycznych wykonanie projektu 3D.

Rapid Prototyping

Po akceptacji wirtualnego wyrobu powstaje prototyp wypraski wykonywany w technologii druku 3D.
Jest to decydujący moment w procesie realizacji wyrobu, w którym następuje weryfikacja wstępnych założeń.

Projektowanie
formy

Po zaakceptowaniu modelu wypraski i omówieniu podstawowych parametrów formy wtryskowej rozpoczyna się proces konstrukcji formy.

Wytwarzanie formy

Kolejny etap to wykonanie poszczególnych elementów formy wtryskowej, jej montaż
i próby na wtryskarce.

 

Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych

Końcowym etapem o strategicznym znaczeniu jest produkcja wtryskowa wyprasek i ich dostawa. Wykonujemy wypraski metodą wtrysku tworzyw sztucznych.

PLASTVISION jest firmą, która jako zespół jest w stanie wesprzeć klientów na każdym
etapie realizacji projektu począwszy od pomysłu, aż do jego finalnego wdrożenia.

Projektujemy i wytwarzamy formy wtryskowe dla detali o najwyższych wymaganiach jakościowych i skomplikowanej budowie. Z uwagi na posiadany park maszynowy, wykonujemy formy wtryskowe o maksymalnych wymiarach – 600mm x 550 mm.