REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ


§ 1. Strony transakcji

 1. Plastvision, działając pod adresem www.madi.pl, www.mandi.com.pl, www.plastvision.pl/mandi prowadzi sprzedaż wysyłkową nosidełek biodrowych mandi.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Plastvision jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwaną dalej Nabywcą.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży nosidełek biodrowych mandi zawartych w ofercie, jest firma Plastvision Sp. z o.o. zwana dalej Plastvision.

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotem transakcji prowadzonej poprzez Strony transakcji w sieci Internet jest nosidełko biodrowe mandi wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.mandi.pl, www.mandi.com.pl, www.plastvision.pl/mandi w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny nosidełek biodrowych mandi znajdujących się w ofercie Plastvision wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).
 3. Nosidełka biodrowe mandi znajdujące się w ofercie Plastvision są fabrycznie nowe, posiadają opinię Instytutu Matki i Dziecka Nr Op-4126 i są objęte jednoroczną gwarancją.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Składanie zamówień w Plastvision odbywa się poprzez:
  - wypełnienie formularza zamówienia znajdujący się na stronie produktu a następnie przesłanie zamówienia e-mailem na adres mandi@mandi.pl lub;
  - przesłanie zamówienia faksem na numer (22) 613 07 31.

§ 4. Potwierdzanie zamówień

 1. Każde zamówienie złożone w Plastvision musi zostać potwierdzone przez Nabywcę.
 2. Potwierdzenie zamówienia dokonywane jest przez odpowiedź zwrotną na wiadomość e-mail wysłaną z Plastvision bądź dokonywana jest telefonicznie przez pracownika Plastvision w przypadku zamówienia przesłanego faksem.
 3. Zamówienie może zostać anulowane w przypadku braku możliwości potwierdzenia telefonicznego lub braku odpowiedzi na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 4. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Plastvision.

§ 5. Formy płatności

 1. Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
  - za pobraniem - zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki;
  - przelewem przed dostawą towaru. W przypadku płatności przelewem należy dokonać wpłaty określonej w zamówieniu kwoty na konto nr Bank BPH S.A. 81 1060 0076 0000 3300 0034 3257, w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
 2. W przpadku płatności przelewem towar wraz z fakturą zostaje wysłany do Nabywcy niezwłocznie po wpłynięciu należności na konto Plastvision.

§ 6. Termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie.
 2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki z Plastvision, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Plastvision zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
 4. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany przez e-mail lub telefonicznie w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

§ 7. Dostawa towaru

 1. Dostawy produktów zamawianych w Plastvision realizowana jest na terenie całego kraju, oraz za granicą.
 2. Dostawy krajowe realizowane są przez Pocztę Polską lub przesyłką kurierską.
 3. Orientacyjne wartości opłat za przesyłkę podawane są przez system w momencie składania zamówienia.
 4. Wartości opłat za przesyłki krajowe przedstawia tabela opłat. Opłaty za przesyłki międzynarodowe są każdorazowo określane przez naszych handlowców.
 5. Dokładny koszt dostawy podawany jest przed dostawą towaru do klienta.
 6. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 7. Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz czy jej zawartość jest zgodna z zamówieniem.

§ 8. Gwarancja

 1. Nosidełka biodrowe mandi dostępne w Plastvision są fabrycznie nowe i są objęte jednoroczną gwarancją.

§ 9. Reklamacje i zwroty

 1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się z handlowcem Plastvision. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności pracownika firmy kurierskiej "protokołu reklamacji".
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
  Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

§ 10. Ochrona prywatności i inne prawa

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Plastvision danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Nabywcy (kolor, proporcje, itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 2. Plastvision nie wypożycza oferowanych produktów do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna.
 3. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy Regulamin.

Tabela opłat za przesyłkę doliczana do ceny nosidełka biodrowego mandi

Paczka pocztowa ekonomiczna (Poczta Polska)

11 zł

Paczka pocztowa priorytetowa (Poczta Polska)

13 zł

Przesyłka kurierska

30 zł

mandi

Cena: 149zł*

*cena brutto zawierająca podatek VAT

| MANDI | ZAMÓW | KONTAKT | gawinet