ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRODUKCJĘ WTRYSKOWĄ

Dane
Nazwa firmy:
Imię i Nazwisko:*
Pełniona funkcja:
Adres korespondencyjny:*
Telefon:*
Fax:
Email:*

Opis wypraski
Wymiary wyrobu:
Ciężar wyrobu:
(g)
Rodzaj tworzywa:

Opis formy wtryskowej
Wymiary formy:
Ciężar wyrobu:
(g)
Krotność formy:
(szt)

Zakres dostawy
zakładana produkcja:
sposób pakowania:
odbiór detali:
transport:
 
 
 
* - informacje wymagane